Įmonių teisė – verslo teisės šaka, apimanti teisės normas, reguliuojančias teisinius įmonių (bendrovių, bendrijų ir kt.) veiklos santykius. Ji apima įmonių steigimo, akcininkų ir kitų organų susirinkimų, jų narių skyrimo bei atšaukimo, bendrovių valdymo, bendrovių kapitalo didinimo bei mažinimo ir kitus klausimus.

 

Mūsų paslaugos