Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas – tai ekspertas, stebintis ir analizuojantis, kaip duomenų valdytojas (tvarkytojas) laikosi asmens duomenų tvarkymui keliamų reikalavimų. Duomenų apsaugos pareigūnas konsultuoja vadovus ir darbuotojus, bei yra tarpininkas tarp duomenų valdytojo (tvarkytojo) ir priežiūros institucijos.
Reglamentas įtvirtina kokiais atvejais duomenų valdytojas (tvarkytojas) privalo paskirti duomenų apsaugos pareigūną:
• jeigu duomenis tvarkote kaip valdžios institucija arba įstaiga (išskyrus teismus);
• jeigu Jūsų pagrindinė veikla – asmens duomenų tvarkymo operacijos, dėl kurių pobūdžio, apimties ir tikslų būtina reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebėti duomenų subjektus;
• jeigu Jūsų pagrindinė veikla – specialių kategorijų duomenų tvarkymas dideliu mastu.
Duomenų apsaugos pareigūnu gali būti skiriamas tiek duomenų valdytojo (tvarkytojo) darbuotojas, tiek išorinis paslaugų teikėjas (fizinis ar juridinis asmuo). Šias funkcijas atliekantis asmuo turėtų išmanyti teisinius ir techninius asmens duomenų apsaugos aspektus, duomenų valdytojo (tvarkytojo) vykdomą veiklą ir pan.
Šių funkcijų vykdymas gali pareikalauti nemažai žmogiškųjų ir administracinių išteklių, kuriuos tikslingiau yra panaudoti savo pagrindinei veiklai vykdyti, todėl racionalu duomenų apsaugos pareigūno funkcijas patikėti kvalifikuotam paslaugų teikėjui. Mūsų specialistai, esant poreikiui, gali būti Jūsų išoriniu duomenų apsaugos pareigūnu.

Paslaugos informacija
Kainapriklauso nuo darbuotojų skaičiaus

Patikėkite Jums svarbius teisinius klausimus profesionalams. Susisiekite jau dabar!

+37063838538
info@dejuris.lt
Metalo g. 19, Vilnius