Duomenų saugojimo politika

Asmens duomenų saugojimo politika yra bene svarbiausias vidinis dokumentas, nustatantis asmens duomenų tvarkymo taisykles. Pagal duomenų saugojimo politiką yra tvarkomi ir prižiūrimi asmens duomenys, su šiuo dokumentu yra supažindinami darbuotojai, kurie įpareigojami atitinkamai elgtis valdant ar tvarkant asmens duomenis.
Asmens duomenų saugojimo politikos svarba yra labai didelė, kadangi nuo jos priklauso duomenų valdytojo (tvarkytojo) ir duomenų subjektų teisinė apsauga. Todėl duomenų saugojimo politika turi būti rengiama kiekvienam duomenų valdytojui (tvarkytojui) individualiai, atsižvelgiant į vykdomą veiklą, struktūrą, valdomų (tvarkomų) asmens duomenų specifiškumą ir kitus aspektus. Be šios politikos, duomenų valdytojui (tvarkytojui) gali būti reikalingi ir kiti dokumentai, kurie rengiami pagal poreikį.
Mūsų specialistai konsultuoja šios dokumentacijos parengimo klausimais bei gali padėti parengti reikalingą dokumentaciją, norint atitikti Reglamento reikalavimus.
Asmens duomenų saugojimo politika: parengiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės pagal atliktą auditą.
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika: parengiamas atskiros darbuotojų duomenų tvarkymo taisyklės.
* Nurodyta kaina yra preliminari, ji priklauso nuo darbuotojų skaičiaus ir vykdomos veiklos.

Asmens duomenų saugojimo politika
Kaina 200 – 1000 €
Trukmė 1-3 sav.

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Kaina 100 – 300 €
Trukmė1-3 sav.

Patikėkite Jums svarbius teisinius klausimus profesionalams. Susisiekite jau dabar!

+37063838538
info@dejuris.lt
Metalo g. 19, Vilnius