Reglamentas – ne tik teisinio pobūdžio dokumentas, jis taip pat kelia svarbius reikalavimus techninėms sistemoms ir duomenų valdytojo (tvarkytojo) naudojamiems informacinių technologijų (IT) sprendimams. Kiekvienas duomenų valdytojas (tvarkytojas) turi pasirūpinti, kad vykdomi techniniai sprendimai atitiktų Reglamento reikalavimus, užtikrinti kibernetinį saugumą.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą informacinių technologijų srityje, pirmiausia, būtina atlikti IT ir asmens duomenų vertinimą (auditą), kurio metu įvertinama saugumo būklė ir atitiktis Reglamentui. Įsivertinus visus aspektus – mūsų specialistai žino, kaip įgyvendinti tinkamas saugumo priemones IT srityje ir gali Jums padėti šiuo klausimu.

Paslaugos informacija

Kainapriklauso nuo IT sistemos apimties
Trukmėpriklauso nuo IT sistemos sudėtingumo