PVM mokėtojo prašymas

Lietuvos įmonė privalo registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje, kai:
• atlygis už parduotas prekes / paslaugas šalies teritorijoje per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 € (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones);
• asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutinius 12 mėnesių buvo didesnis negu 45 000 €; prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda pačiam asmeniui (jeigu jis vykdo ekonominę veiklą) ir visoms jo kontroliuojamoms įmonėms, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip 45 000 €;
• Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 €.

Savanoriška registracija PVM mokėtoju:
• kiekvienas asmuo, kuris vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą, gali registruotis PVM mokėtoju savanoriškai, nors ir neatitinka aukščiau išvardintų kriterijų. Prieš registruojantis asmuo turi įvertinti, ar iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoju neatsiradus tokiai prievolei;
• savanoriškai registruotis į PVM mokėtojus verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų / prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai. Ši taisyklė taikoma dažniausiai, tačiau visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai gali nulemti sprendimą.

Paslaugos informacija
Kain a40 €
Trukmė 7 d.d.

Patikėkite Jums svarbius teisinius klausimus profesionalams. Susisiekite jau dabar!

+37063838538
info@dejuris.lt
Metalo g. 19, Vilnius