Jeigu šeimoje yra auginamas nepilnametis vaikas ir siekiama parduoti ar įkeisti šeimos būstą (nekilnojamąjį
turtą) – būtinas teismo leidimas. Jeigu pareiškėjai ketina parduoti nekilnojamąjį turtą norėdami pirkti kitą
būstą, prašymą teismui dėl teismo leidimo išdavimo galima pateikti tik tuomet, kai bus rastas pirkėjas
būstui ir su juo bus pasirašyta preliminari pirkimo-pardavimo sutartis. Taip pat gali būti pateikiamas kitų
asmenų patvirtintas sutikimas, kad jie suteikia pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams galimybę gyventi
jiems priklausančioje patalpoje.

Ką reikia pateikti teismui, kad gauti teismo leidimą būsto pardavimui ar įkeitimui?
 asmens dokumentus, santuokos/ištuokos liudijimą;
 nepilnamečių vaikų gimimo liudijimus;
 atitinkamas pažymas iš registrų;
 pažymas apie pareiškėjų pajamas;
 preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį;
 kitus dokumentus, įrodančius galimybę gyventi nepilnamečiui vaikui tam tikrame būste.

Jeigu Jums reikalinga pagalba siekiant gauti teismo leidimą, mes galime:
 įvertinti, ar atitinkate visas sąlygas;
 parengti įstatymų reikalavimus atitinkantį prašymą teismui;
 suteikti konsultacijas šiuo klausimu.

Susisiekite su mumis: el. paštu info@dejuris.lt arba telefonu +370 638 38538
Pirminė konsultacija nemokama!

Papildoma informacija

Kaina70-150 EUR