Užsieniečiai (trečiųjų šalių piliečiai), kurie nori dirbti Lietuvoje, pirmiausia, turi gauti leidimą dirbti arba
sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams, kurie suteikiam jiems tokią teisę
(išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis). Lietuvoje šiuo leidimus ar sprendimus
išduoda Užimtumo tarnyba (buvusi – darbo birža). Leidimo ar sprendimo gavimas yra sudėtingas ir
ganėtinai ilgas procesas, todėl labai svarbu tinkamai suruošti visus reikalingus tam dokumentus.

Į ką reikia atsižvelgti siekiant įsidarbinti Lietuvoje?
 prieš pateikiant dokumentus Užimtumo tarnybai, darbdavys turi paskelbti laisvą darbo vietą
Užimtumo tarnybos internetiniame puslapyje;
 užsienietis darbuotojas turi turėti atitinkamą darbo stažą pagal įdarbinamą profesiją;
 užsienietis darbuotojas turi turėti atitinkamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
 darbdavys Užimtumo tarnybai turi pateikti nustatytos formos prašymą, taip pat pažymą dėl
būtinumo įdarbinti užsienietį bei kitus dokumentus;
 yra nustatyta mokestinė rinkliava už dokumentus;
 darbdavys taip pat negali turėti įsiskolinimų valstybės biudžetams.

Daugiau informacijos apie leidimą dirbti:
https://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/uzsienieciu_leidimai.aspx
Daugiau informacijos apie sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams:
https://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/del_uzsieniecio_darbo_atitikties.aspx

Jeigu Jums reikalinga pagalba siekiant įsidarbinti ar įdarbinti užsienietį Lietuvoje, mes galime:
 įvertinti, ar atitinkate visas sąlygas, ar Jūsų turimi dokumentai yra tinkami;
 paskelbti ir administruoti laisvą darbo vietą pagal visus reikalavimus;
 parengti įstatymų reikalavimus atitinkantį prašymą Užimtumo tarnybai, pažymą dėl būtino įdarbinti
užsienietį bei kitus būtinus dokumentus;
 tarpininkauti tarp darbdavio/darbuotojo ir Užimtumo tarnybos, atstovauti asmenis;
 parengti darbo sutartis su užsienio šalių piliečiais pagal visus reikalavimus ir numatytus standartus;
 suteikti konsultacijas įdarbinimo bei apgyvendinimo Lietuvoje procedūrų klausimais.
Esant poreikiui – padedame su dokumentų parengimu, siekiant gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje.

Susisiekite su mumis: el. paštu info@dejuris.lt arba telefonu +370 638 38538
Pirminė konsultacija nemokama!

Papildoma informacija

Kaina100-500 EUR