Vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133, „Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas“, pagal šio aprašo 5 str. visose įstaigose, kuriose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, privalo būti diegiami vidiniai kanalai.


Kodėl darbdaviai privalo įdiegti vidinius kanalus?

Vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai tai yra prievolė darbdaviui. Nesilaikant aprašo nuostatų, darbdaviams taikomos sankcijos pagal LR administracinių nusižengimo kodeksą 5551 straipsnį Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimas:

  1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
  2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.
  3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to buvo atskleista informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens tapatybė, arba draudimo daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimus pateikusiems asmenims nesilaikymas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.
  4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

Ką privalo užtikrinti darbdavys?

  • Įdiegti vidinį pranešimų kanalą (yra keli būdai);
  • nustatyti vidines administracines procedūras užtikrinančias gautos informacijos turinio ir kitų duomenų konfidencialumą;
  • paskirti kompetentingą subjektą, kuris administruotų vidinį kanalą;
  • informuoti darbuotojus apie galimybę pranešti apie pažeidimą vidiniu kanalu;
  • parengti vidinį įstaigos aprašą dėl pažeidimų teikimo ir nagrinėjimo procedūros įstaigos viduje.

 

Kviečiame pasinaudoti mūsų paslaugomis – leiskite mūsų specialistams pasirūpinti Jumis, taupant Jūsų laiką. Mes parengsime vidinį įstaigos aprašą, atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Patikėkite Jums svarbius teisinius klausimus profesionalams. Susisiekite jau dabar!

+37063838538
info@dejuris.lt
Metalo g. 19, Vilnius