Asmens duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalios reglamentas, pagal kurį visos įmonės ir įstaigos Lietuvoje turės tvarkyti asmens duomenis bei kuris skatins įmones ir įstaigas prisiimti atsakomybę už tai, kad duomenis jos naudotų taip, kad negalėtų pakenkti asmenims, kurių tie duomenys yra, įtvirtinamas atskaitomybės principas.

Laiko pasirengti Reglamento taikymui nėra daug, todėl nereikia delsti ir imtis veiksmų jau dabar tam, kad atitikti Reglamento reikalavimus ir tinkamai apsaugoti asmens duomenis.
Kada privalomos asmens duomenų tvarkymo priemonės?

jeigu tvarkote samdomų darbuotojų duomenis;
jeigu atliekate naujų darbuotojų paiešką, atranką, renkate jų gyvenimo aprašymus;
jeigu tvarkote klientų – fizinių asmenų, duomenis;
jeigu vykdote vaizdo (video) stebėjimą;
jeigu vykdote tiesioginę rinkodarą;
jeigu visais kitais atvejais tvarkote fizinių asmenų duomenis.
Mes pasirengę suteikti Jums konstruktyvią ir reikalingą pagalbą, pateikdami konkrečias rekomendacijas ar patarimus, kaip praktiškai pasirengti Reglamento taikymui ir sureguliuoti asmens duomenų apsaugą.

Reglamente numatytas baudų dydis priverčia rimtai ir atsakingai pažvelgti į asmens duomenų apsaugą. Duomenų valdytojui ir duomenų tvarkytojui, pažeidusiam Reglamento nuostatos, gali būti skiriamos administracinės baudos (bauda gali siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės apyvartos, arba nuo 10 iki 20 milijonų EUR).

Jeigu Jums reikalinga pagalba asmens duomenų apsaugos srityje, mes galime:

atlikti tvarkomų asmens duomenų auditą;
parengti asmens duomenų saugojimo politiką;
parengti privatumo politiką ir kitus dokumentus Reglamento atitikčiai;
apmokyti Jūsų personalą šiais klausimais;
būti Jūsų įmonės/įstaigos išoriniu Duomenų apsaugos pareigūnu;
užtikrinti kibernetinį saugumą.
Nuoroda į Reglamentą:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Patikėkite Jums svarbius teisinius klausimus profesionalams. Susisiekite jau dabar!

+37063838538
info@dejuris.lt
Metalo g. 19, Vilnius